Virág Fanni - Tanácsadó, coach | Budapest, HU

Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach hungarian
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach english
EXECUTIVE - BUSINESS COACHING

Coachként abban támogatlak, hogy életedet, olyan mederbe tereld, ahol egyensúlyban és összhangban vagy saját magaddal és környezeteddel. Ez a felszabadító egyensúlyi helyzet képessé tesz, hogy olyan dolgokat is kihozz magadból, amelyek túl mutatnak az általad ismert maximumon.

Vezetőkkel és az üzleti élet szereplőivel való közös munkám eredményessége a hatékony tervezésben és felkészülésben, a világos célkitűzésekben, a nyitottságban, az új nézőpontokban, a képessé tételben, az akadályok leküzdésében és a kitartásban rejlik. Teljes jelenléttel, nyitott szellemiséggel támogatom ügyfeleimet életük legtartalmasabb megélésében, rejtett erőforrásaik felfedezésében, egyszóval a kiteljesedésben.

Coaching alkalmak ONLINE
60perc / alkalom
KAPCSOLÓDJUNK
MILYEN TERÜLETEKET FEJLESZTÜNK KÖZÖSEN?
  • Mentális ellenállóképesség fenntarthatóan – Biztos pont a Covid ideje alatt
  • Reziliencia – rugalmas stresszkelés
  • Vezetői kultúra: irányítás, asszertivitás, csapatmunka, tudatos vezetés
  • Időgazdálkodás
  • Munka-magánélet egyensúly
  • Konfliktuskezelés
  • Személyes hatékonyság: önkontrol, önbizalom, rugalmasság
  • Sikerek megélése – elégedettség, veszteségfeldolgozás
  • Szervezeti tudatosság
  • „A csúcson túl” – Minden elértem, vagy mégsem?
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach profilkép
Üdvözöllek!

Virág Fanni vagyok, tanácsadó, coach.


A Stellium Consulting megalapításának motivációjául a meghatározó tapasztalatokkal kikövezett utam szolgált, amely elvezetett a tanácsadó-coach pályára.
Közgazdasági, szerb-horvát-szlovén szakos egyetemi végzettséggel, valamint Varsóban szerzett nemzetközi diplomáciai oklevéllel rendelkezem. Szervezetfejlesztés és facilitálás, business és team coaching területeken végeztem továbbképzéseket egyetemi és vállalati kereteken belül.

Sokrétű tapasztalatom főként a diplomácia és az energiaszektor területein szereztem, melyekre többek között a Szlovén Nagykövetségen, szerb, magyar és amerikai érdekeltségű energiakereskedő/ pénzügyi vállalatoknál (EFT Zrt., KELER Zrt., Oil and Gas Development), a későbbiekben pedig a Washington DC székhelyű Atlantic Council-nál tettem szert, ahol a magyar-amerikai kapcsolatok erősítésén dolgoztam. Szakpolitikai elköteleződésem a fenntarthatóság iránt a pozsonyi GLOBSEC think tank fórumain kamatoztattam.
Ebben az időszakban egy varsói vezetőképzőn a coach elementáris jelenléte annyira meghatározó élmény volt számomra, hogy a pillanat tört része alatt tudatosult- ez az az irány, amely már hosszú évek óta érlelődött bennem: az egyéni felelősségvállalás támogatása a saját és kollektív fejlődésünkben érdekében.

Eddigi tapasztalataim integrálva indultam el az ismeretlen-ismert úton, mivel eseményekkel teli szakmai utam során a legkülönbözőbb szervezetek döntéshozói köreiben igazán mélyen tanulmányozhattam azokat a humán és szervezeti működési dinamikákat, mintákat és jelenségeket, amelyek egyéni és/vagy szervezeti szinten gátolnak vagy éppen előre mozdíthatnak minket a céljaink elérésében.
Szenvedélyesen foglalkoztat az emberi lélektan, ebben a tekintetben az, hogy az attitűd és gondolkodásmód módosulásával hogyan változik maga az egyén, valamint a környezetére gyakorolt hatása, s ez utóbbi milyen további változásokat indukál a közösség vagy szervezet életében.

Olyan ez, mint egy finoman szőtt pókháló, melynek bármely pontján is történjék változás, az minden területre hatással lesz. Ha így nézzük, egészen bizonyos, hogy az egyéni és szervezeti fejlődésünk záloga az állandó megújulás, főként a mai világunk eme bizonytalan időszakában, ahol belső stabilitás, valódi értékek, a nyitottság és rugalmasság fenntartása kulcsfontosságú. Ebben tudok támogatást nyújtani, fejleszteni és tisztánlátást adni, teljes jelentlétemmel és nyitott szellemiséggel.
Szabadság

Egy-egy élet-nap:
ajándék? vagy
büntetés?
Amivé teszed.

- Fodor Ákos

Nagyon köszönöm a visszajelzéseiteket!

Ábrahám Réka
Marketing szakember
"Számomra különleges élmény volt a Fannival való közös munka. Értő figyelemmel és empátiával fordult felém, miközben jól irányított, inspiráló kérdéseivel segített, hogy kívülről és felülről lássam önmagamat és az aktuális élethelyzetemet.
Minden egyes beszélgetéssel nőtt az éntudatosságom, egyre jobban szembesültem önmagammal és a saját magam által felállított korlátaimmal. Inspirált, bátorított és új perspektívákat mutatott fontos döntésekhez és elhatározásokhoz.
Fanni mély önismereti munka során jutott el arra a tudatosságra, amely igazán hitelessé teszi őt coachként.
Alig vártam a közös coaching üléseket. Szerintem te is így leszel vele.
Köszönöm, Fanni! "
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach executive business coaching
Executive - Business coaching
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach team coaching
Team coaching
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach tréningek
Tréningek
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach szervezetfejlesztés
Szervezetfejlesztés
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach executive business coaching szolgáltatás
Executive - Business Coaching
A coaching méltán egyre népszerűbb eszköze a hatékony eredmények, személyes- és szakmai fejlődési potenciálok elérésének, amelynek fontos aspektusa, hogy az ügyfél maga dolgozza ki saját megoldását a coach értő figyelmének kísértében. Az egyéni coaching folyamatban kibontakozó beszélgetések során az ügyfelemmel partnerként haladunk a megoldások útján, legyen szó akár elérendő célokról, stabilitás fenntartásáról, munka-magánélet egyensúlyáról, leküzdendő akadályokról.

Az akadályok tudatosítása és az új nézőpontokra való rávilágítás lehetővé teszi a fenntartható megoldás kidolgozását. A fejlesztendő területeket, az elakadások feldolgozását az ügyfelem teljes személyiségén, gondolkodásmódján keresztül értelmezzük, rávilágítva azokra a helyzetekre, melyből valódi tanulságok vonhatók le. E tekintetben a belső erőforrással való kapcsolódás kulcsfontosságú, ahogyan az iránymutatás, támogatás, megértés, elfogadás és folyamatos visszajelzés egyaránt.

Üzleti és privát ügyfeleimmel folytatott munkám során a tudatos, éber jelenlét, az általam képviselt értékszemlélet és a teljesen személyre szabott megközelítésmód segíti, hogy a személyiség, a térben megjelenő energiák, dinamikák, gondolkodás és szemlélet összjátékából kibontakozzanak a valódi megoldások, melyek kezdetektől fogva ott vannak az ügyfeleimben. Az általam kínált coaching folyamat és módszertan lehetőséget teremt tisztán önmagunkra összpontosítani, mely fókuszált figyelem lehetővé teszi a saját válaszainak megtalálását a vállalati és szervezeti környezetben végzett fejlesztési folyamatokban, projektekben.
DOLGOZZUNK EGYÜTT
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach team coaching szolgáltatás
Team Coaching
A team coaching olyan fejlesztési módszer, amely a csapatok aktuális témájának, problémájának feldolgozására szolgál.

A módszer a csoportdinamika mentén felmerülő kérdésekre keresi a megoldásokat a hatékony együttműködés, a konfliktusok kezelésének és a kritikus témák jegyében.
DOLGOZZUNK EGYÜTT
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach szervezetfejlesztés szolgáltatás
Szervezetfejlesztés
Minden szervezet egy komplex, sajátos rendszer, amely maga alakítja a kultúráját, értelmezi saját magát.

Komplexitása ugyanakkor kölcsönhatással van a hatékony (együtt)működésre. Főként mai hektikus világunkban különös fontossággal bír, hogy a vállalatok képesek legyenek alkalmazkodni az állandóan változó körülményekhez, igényekhez.

Éppen ezért a szervezetfejlesztés tekintetében kiemelkedő hangsúlyt kap a rendszerszemlélet és a folyamat-tanácsadás megközelítés, amely során folytonos visszacsatolás mellett lehetőség nyílik rugalmasan reagálni a szervezetben felmerülő igényekre.
DOLGOZZUNK EGYÜTT
Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach tréningek szolgáltatás
Tréningek
HAMAROSAN...
KAPCSOLÓDJUNK

Stellium Consulting Virág Fanni tanácsadó coach kapcsolat
Virág Fanni
Tanácsadó, coach
fanni.virag@stellium.hu
Budapest, HU

Az Adatvédelmi nyilatkozatot megismertem és elfogadom